Pravidla oddílu

(nezáleží na pořadí, všechna mají stejnou váhu)

 • Každé vlče chodí na všechny akce (výpravy, schůzky a tábory) a přichází včas. Když se nějaké akce nemůže zúčastnit, předem se omluví (nejlépe více než pár hodin dopředu).

 • Každé vlče je povinno se zúčastnit alespoň 75% všech akcí (75% schůzek, 75% výprav) a tábora. U vlčete, které nejede na tábor a nemá dostatečnou docházku a evidentně nejeví zájem o členství ve skautu, je na zváženou v oddíle setrvávat a zabírat místo mnoha dalším, které o to zájem mají (omluvou jsou jen dlouhodobé nemoci…).

 • Každé vlče nosí na každou akci  DESATERO (na schůzky, výpravy, tábory).

 • Respektujeme se. Všichni jsme bratři a chováme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám (např. neubližujeme…).

 • Posloucháme vedoucí a nasloucháme jim. Oni nás učí, jak a proč se věci dělají.

 • Za své chyby se omlouvám a snažím se je napravit.

 • V úklidu po schůzce se střídají šestky (3 skupiny, do kterých jsou vlčata rozdělena) – pro ně končí schůzka až po úklidu (asi 18:40).. Na výpravách se práce na úklid rozdělují postupně.

 • Každé porušení pravidel má jedinečný trest, především však z trestu musí vlčata pochopit, proč takové pravidlo máme.

 • Řídíme se vlčími zákony (platí pro všechna vlčata v republice): 1. Vlče se vždy poddá starému vlku (vedoucím). 2. Vlče se nepoddá nikdy samo sobě. To znamená, že vlčata poslouchají vedoucí a chovají se tak, jak by se zachovali vedoucí (starší vlci). Např. Vlčata mluví pravdu. Vlčata pomáhají. Vlčata nemluví sprostě. Vlčata jsou čistotná….. Vedoucí se totiž řídí skautským zákonem, který si můžete přečíst níže.*

 • Na každou 1. schůzku v měsíci a na každou výpravu nosíme skautský kroj (kdo nemá, tak pouze žlutý vlčí šátek).

Podzimky

*Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný

 2. Skaut je věrný a oddaný

 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

 5. Skaut je zdvořilý

 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

 8. Skaut je veselé mysli

 9. Skaut je hospodárný

 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích