Cesta oddílem

Cesta vlčete oddílem trvá zhruba 4 – 5 let (od 1. -4./5. třídy). Každý skautský rok začíná v září.

Nová vlčata (ta, která nastoupila do našeho oddílu tento rok) jsou nazývána Nováčky. Po prvních 3 výpravách, kterých se zúčastní, dostanou žlutý vlčí šátek. Plní nultý stupeň vlčí příručky/stezky – Nováčka.

Ten jim pomáhá pochopit, co znamená být vlčetem. Naučí se, jak se vlče chová, kdo jsou jeho bráškové (vlčata si mezi sebou říkají bratři) a jak to u vlčat chodí. Když touto knížečkou projde, zvládne všechny podmínky a rozhodne se být dále vlčetem v naší smečce a jako takové se zlepšovat, přistupuje ke Slibu.

Vlčí slib zní: Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek. (K tomu mi dopomáhej Bůh).

Tento rituál probíhá buď u ohně (ať již táborového nebo u svíčky) nebo při východu slunce, často na nějakém speciálním místě za přítomnosti ostatních vlčat. Vlče slibuje na oheň (slunce), vlajku a skautský symbol, že se bude snažit být správným vlčetem.

Po složení slibu se snaží každé vlče dále zdokonalit. K tomu mu pomáhají další stupně vlčí stezky – Mauglí I, II, III. Po splnění jednotlivých stupňů Mauglího, může vlče vyzkoušet výzvu, kterou mu knížečka nabízí. Největší vlčí výzvou (po splnění oranžového Mauglí) jsou Tři bílé tesáky. Tato výzva je dobrovolná, podobně jako většina vlčího programu. Jedná se však o velice prestižní ocenění (např. za posledních 5 let se to v oddíle podařilo jen  3 vlčatům).

Při nástupu vlčete do 5. třídy má možnost přestoupit do Skautů (vyšší věková kategorie). Když se rozhodne zůstat u vlčat, tak ho přestup do Skautů čeká další rok. Nepřechází však do neznáma, protože následuje své starší brášky, s kterými u vlčat vyrůstal a během každého roku se s nimi pravidelně vídal na celo-střediskových (všichni skauti z Kralup nad Vltavou) akcích.

vlčata - kmen