Umělecká šestka v Českých Budějovicích 29. – 31. 3. 2019


sraz: pátek 29. 17:00 nádraží Kralupy

návrat: neděle 31. 16:45 tamtéž

s sebou: pojedeme v kroji, vše na vícedenní výpravu s přespáním v budově (spacák, karimatka, věci na převlečení hygiena, (ešus a jídelní náčiní není třeba)), přezůvky, kostým + domluvené rekvizity na vystoupení, jídlo a pití včetně páteční večeře (1. zajištěné jídlo je sobotní snídaně)

cena: 500 Kč – prosíme o zaplacení na střediskový účet do 11. 3.

Číslo účtu: 2801050859/2010

Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla osoby, za kterou platíte

Specifický symbol: 3401

?>