Registrace 2020

Středisková rada schválila výši členských příspěvků pro rok 2020.
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15. 1. 2020 na střediskový účet:
o Číslo: 2801050859/2010
o VS: rodné číslo člena (bez posledních 4 čísel)
o SS: 2020
o Pozn.: v případě platby za více osob najednou uvést, za které osoby je placeno


 Výše příspěvků:
o Základní: 800 Kč
o Nevýdělečný nad 18 let: 700 Kč
o Další z rodiny: 600 Kč
o Činovník: 400 Kč

  • Bez časopisu je částka nižší o 40 korun
  •  V ceně je zahrnuta členská karta, v případě, že ve skautISu bude nahraná vhodná fotografie a zároveň bude končit platnost současné karty nebo bude uvedena ztráta karty, dojde k objednání karty nové.

Děkujeme za spolupráci 🙂
Za Můry: Wendy

?>