Registrace 2020

Pomalu se blíží nový rok a s ním i registrace pro rok 2020. S registrací souvisí i registrační poplatek, který Vám chceme umožnit zaplatit ještě v předstihu před Vánoci, proto spouštíme registraci již teď.  Většina registračního poplatku (800 Kč) je odváděna vyšším organizačním jednotkám, tzn. středisku, okresu atp. – z těchto peněz je zajišťováno např. fungování Báry, vydávání skautských časopisů, metodická a další podpora, kterou oddíly dostávají. Oddílový příspěvek ve výši 50 Kč využijeme na nákup výtvarných potřeb, krojových součástí, luceren a dalšího materiálu, který spotřebováváme během naší činnosti.

Termín: nejpozději do 15. 1. 2020

Cena: 850 Kč, každý druhý a další z rodiny má registraci o 200 Kč nižší (platí pro členy rodiny napříč celým střediskem). Pokud nechcete odebírat skautský časopis, je cena o 40 Kč nižší v obou případech.

Číslo účtu: 2801050859/2010

Variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla osoby, za kterou platíte

Specifický symbol: 2020

Pozn.: v případě platby za více osob najednou uvést, za které osoby je placeno

Důležité: V případě nevyplněných nebo špatně vyplněných výše zmíněných identifikátorů, bude platba vrácena a osoba nebude registrována. Nic víc není třeba vyplňovat.

 

?>