Historie skautingu v Kralupech nad Vltavou

„Na této straně se stále pracuje. A to, s laskavým přispěním archivářky našeho střediska s. J.Šatavové (ˇXanda), zpracovává Sára.  Děkujeme za pochopení. „

Historie skautingu v Kralupech nad Vltavou

Pokud chceme otevřít dveře do časů minulých, bude lépe začít od pramenů. Pojďme tedy tam, kde se objevil první pramínek kralupského skautského hnutí, do čtyřicátých let 20. století. 

První skautský oddíl v Kralupech nad Vltavou založili v roce 1935 bratři Jožka Švarc ze Slaného a Zdeněk Čadek z Kralup. Oddíl měl 14 členů. Jeho vedením byl pověřen br. Fr. Šanda a br. V. Kintera. Po dvou letech činnosti byli vychováni noví vedoucí a oddíl měl v té době asi 30 členů. Jejich první klubovna byla v tehdejší mateřské škole v Přemyslově ulici (nynější skautský dům Bára).  Na fotografii vlevo je Přemyslova ulice v roce 1928.  

Příznivcem a mecenášem 1.oddílu oddílu byl Sláva Golbergr z Prahy, Syn z

Kralupský 1.oddíl ve své klubovně 1936

Kralupský 1.oddíl ve své klubovně 1936

bohaté rodiny, který za druhé světové války  zemřel v koncentračním táboře. Oddíl zanikl současně s rozpuštěním skautské organizace gestapem v r. 1940. Tolik ze vzpomínek br. Koláčného.   

V roce 1946 byl skauting v Kralupech obnoven a vedení střediska se ujali br. Miloslav Puhlovský   a   br. Sláva Červenka. V Kralupech bylo neuvěřitelných 12 oddílů (z toho 5 dívčích. 5 chlapeckých, 1 vlčácký a 1 vodních skautů). Z těchto poválečných let se dochovala i kronika. Skautingu nebylo dopřáno působit déle a opět přišel zákaz, tentokrát vydaný komunistickou stranou. K obnově došlo až v uvolněném roce 1968. Vůdcem střediska se stal br.Bohumil Hála.  Povoláním byl  voják a po obsazení Varšavskou smlouvou 21.8.1968 musel odejít.  Připomeňme si, proč naše středisko přijalo název Střelka. Jméno se totiž úzce váže, právě k roku 1968. Zeptáme se pamětníků těch dob, sestra ˇXanda vypráví: „…A to nastaly ve středisku větší změny. Tou nejdůležitější bylo, že středisko převzal br. MUDr Miloš Prauz. Ten nás zavedl na řeku Střelu pod Rabštejnem a my si tam vybrali tábořiště. A v r. 69 tam byly 3 tábory:  chlapecký na Terasách, všechny smečky na Vlčácké louce a všechny dívky – skautky i světlušky na Dívčí louce. Po těchto táborech jsme schválili návrh br. Prauze na název střediska Střelka a na střediskový znak.“  V roce 1968 byly va středisku 2 chlapecké oddíly, 3 vlčácké smečky (1.2..3.), 2 dívčí oddíly a 2 roje světlušek, a klub oldskautů. Po revoluci v roce 1989 došlo opět k obnově Junáka, středisko Střelka v Kralupech vedl br. Antonín Vejrosta jeho zástupkyní byla s. Irena Zápotocká. Oddílů bylo 11 a navíc kmen dospělých.

V tomto roce byl založen 3. roj světlušek „Světlušky“ pod vedením s. J.Neumannové a 3.smečka vlčat pod vedením br. A.Vejrosty (Tory).. 23.5.1990 došlo k prvnímu setkání vůdců obou oddílů. Přišlo 6 děvčat a 6 chlapců. Br. Tory začal stonat a tak na vedení byla Jana sama. V září 1990 se do vedení smečky vlčat  postavil br.V.Šatava (Šaman). Turisté z Lobečku zapůjčili světluškám a vlčatům klubovnu. V průběhu roku se díky příchozím nováčkům vytvořily v roji 3 šestky a ve smečce také 3.  Černobílá fotografie je z prvního tábora „Vrát“, v červenci 1991.

1992

Den sesterství. 4. dívčí oddíl připravil hru „Boj se špatnými vlastnostmi“. Mezi účastníky byl i 3. roj světlušek a 3. smečka vlčat. Pořádala se Kuličkyáda. 21. března skládalo několik světlušek slib. Vlčata postupují na Závodu světlušek a vlčat do oblastního kola. V květnu Šaman předává smečku vlčat Ježkovi (J.Šatava). Ježek chce, aby byla smečka vedena jako samostatný oddíl. V roce 1992 pořádají světlušky a vlčata poslední společný tábor. Vůdcem tábora je Šaman.

1993

Světlušky pracují samostatně pod vedením s.Jany Neumannvé a její zástupkyně s. Jarmily Eisové. Čtyři světlušky přechází ke skautkám. Přišlo několik nováčků. V dubnu s. Jana Neumannová  předává roj své zástupkyni s.Jarmile Eisové. Jana jede na tábor jako vůdkyně tábora.

Vlčata vede Ježek a Mišák.

1994.

Na Den sesterství (viz. foto) se jede na výpravu do Roztok. Světlušky by se měly více seznámit se skautkama, záměr ale nějak nevyšel.Skupina se rozdělila na dvě části a světlušky vyrazily s oddílem Tuláků. Výlet do Safari. Světlušky mají novou klubovnu v Revoluční č.p.666. V září má roj 7 světlušek a jednoho nováčka. Hrozí rozpuštění oddílu.   říjnu od roje odchází s.Jarmila Eisová  a s.Jana Neumannová se vrací do vedení roje. Vánoce a Silvestr na Dřevomorce s 1. oddílem skautů a 4.oddílem skautek.

1995

Den sesterství pořádá RS družna Kasiopea, bylo to maškarní v hotelu Sport. Tento rok je bohatý na střediskové akce. Ke DS se přidal ještě 1. skautský ples, Gergiáda. Čtyři světlušky odchází ke skautkám. V září je v roji  10 světlušek. Podzimky na Dřevomorce. Silvestr na Dřevomorce.

1996

Bára – 24. února získalo středisko klubovnu. Budova po mateřské škole v Přemyslově ulic, se stala opět skautským domovem..  Fotografie vpravo, ze slavnostního otevření.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Po dlouhé době v historii střediska jeli oddíly Střelky tábořit na stejné místo, do údolí říčky Střely. Byly postaveny dva tábory. Dívčí a chlapecký. Ve vzájemně klidné atmosféře byly oba tábory hodnoceny kladně. 🙂 Střediskové PODZIMKY 2014 v Přelouči „Tajemství rytíře Vavřince“. 1.-2. místo celostřediskové hry obsadila družina skautek Divoženky z oddílu Kvítek a družina skautů Rysové z oddílu Stopařů. mD1aUUtt

Tábory oddílů střediska Střelka

1969

3. smečka vlčat „Tábor na Vlčácké louce“ u řeky Střely

1970

3. smečka vlčat „Tábor na Vlčácké louce“ u řeky Střely

1990

1991

3. roj a 3. smečka společně: „Vrát“  (kopec u řeky Jizery)

1992

3. roj:: „Střela“ pod Štichovicemi

3. smečka: „Střela“

1994

3. roj: Dvůr Králové

3. smečka: Putovní tábor

1995 

1996

3. roj: „Dřevomorka

1997

3. roj: Tábor Robinson „Dřevomorka“

1998

3. roj + družina skautek Kopretiny: „Střela“

1999

3. roj + družina skautek Kopretiny: Mezholezy u Domažlic „Artur“

2000

3. roj Abraxas- Malá čarodějnice

2001

2002

2003

3. roj: Jahodníček

2004

3. roj: Puchverk

2005

3. roj: Puchverk

2006

3. roj: Puchverk

2007

3. roj: Puchverk

1. oddíl skautů Stopaři a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela 

2008

3. roj: Puchverk

1. oddíl skautů Stopaři a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela 

2009

3. roj: Dřevomorka „Hobit“

4. smečka vlčata Tuláci:

1. oddíl skautů Stopaři a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela 

2010

3. roj světlušek a šestka vlčat: Puchverk „Jedeme do Ameriky“

4. smečka vlčata Tuláci: Dřevomorka LUŽ

1. oddíl skautů Stopaři a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela

2011

.3.roj světlušek a smečka vlčat  Puchverk „Petr Pan“

4. smečka vlčata Tuláci: Dřevomorka LUŽ 

1. oddíl  skautů STOPAŘI a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela

2012

3. roj světlušek a smečka vlčat Puchverk „Ronja a Birk“

4. smečka vlčata Tuláci: Dřevomorka LUŽ

1. oddíl  skautů STOPAŘI  a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela

2013

3. roj světlušek a smečka vlčat a družiny skautek Poletuchy (Dráčata): Puchverk „Narnie“

4. smečka vlčata Tuláci: Dřevomorka LUŽ

1. oddíl oddíl  skautů STOPAŘI  a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela

2014

3. roj světlušek Walliča Teča a 5. oddíl skautek Kvítka: Střela

1. oddíl STOPAŘI  (smečka vlčat a družina skautů): Střela