Ekobrigáda na Hostibejku a Georgiáda – 20. – 21. 4. 2018

Už začalo být hezky teplo a to by nebyli skauti, kdyby nevylezli ze svých kluboven a zase něco nepodnikli. Tentokrát, opět po roce, jsme uklízeli Hostibejk. Hned po instruktáži jak s jakým odpadem zacházet se „pracovní skupinky“ rozeběhli po celém kopci a hledali odpad – jako kdyby každý kus plastu, lahev či obal byl poklad, trofej. 🙂

Ani ne za hodinku už všichni zase stáli na louce před restaurací. Tentokrát již s pytli plnými odpadků hezky odevzdanými u cedule (nutno ještě podotknout, že tento rok jsme toho „našli“ minimálně o polovinu méně, než předchozí rok. Od některých vlčat jsem dokonce dostala i otáku: „Neuklízel tady už někdo?“ 😉

Po těžké dřině, odměna v podobě buřtů, odpočinku, her a lezení po stromech. Kolem 20:00, v té době už i vlčata byla téměř spokojená s časem, který jim byl poskytnut na aktivní i neaktivní odpočinek, nám roveři zahráli krátkou scénku. Zeti (lupiči se Z na zádech) ukradli Lva. Čtyřlístek se ho rozhodl zachránit a my se k nim nadšeně přidali.

Pak už jen návrat na Báru, večerní evergreen (vybalit spaní, opožděné večeře, zuby, pyžamo, krátká hra a ukolébavky) a spánek.

Ráno se naštěstí nevstávalo moc brzy, až v 7:30. Po snídani, rychlém nástupu a opětovnému rozřazení do nových skupinek, se všichni (v týmech) rozeběhli svou cestou – po šifrách a stanovištích – najít Lva.

Po různých dobrodružstvích, které družinky během celého dne prožili, se opět všichni sešli ve 14:00 na místě, kde měl údajně být Lev. A také, že nakonec byl! Dokonce měl i poklad! Strhla se jen krátká bitva, chvíli se hledalo a bylo to.

Celou akci jsme zakončili společným nástupem a předvedením svých hrozivých tanců. Vlčata pak celá opálená a s úsměvem na tváři odcházela od kostela domů.

Doubravka

?>