Džem 5.-7. 4. 2019


Jedná se o okresní setkání skautů (naše středisko patří pod okres Praha 6), které se uskuteční u řeky Sázavy v termínu 5.-7. 4. Vzhledem k tomu, že jedná o víkend hned po U6, tak jsme se rozhodly tuto akci nechat jako dobrovolnou. Pokud chce Vaše dcera jet, je potřeba ji přihlásit zaplacením akce na střediskový účet, zároveň prosíme i o zprávu, pokud se akce nebude Vaše dcera účastnit.

účet: 2801050859/2010

cena:350 Kč zaplatit do 15.3. 2019

 variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

specifický symbol: 8544

?>