Budou mít koronavirová opatření vliv i na náš tábor?

V současné proměnlivé situaci je obtížné určit, jak se vše přesně promítne do organizace tábora, proto operujeme s více variantami.


Stále počítáme s tím, že od 17. do 31. července budeme mít tábor na Střele. Pokud by bylo od tábora vyžadováno, aby se účastníci zdržovali pouze na jednom místě, je možné, že by tábor začínal až 18. července (protože pátek byl vyhrazen na cestu do tábořiště) a zrušil by se tradiční výlet, který je plánován.


Pokud by se ale zpřísnily hygienické podmínky natolik, že by nebylo možné pořádat tábor na zelené louce, tak ještě přemýšlíme o táboření na Šumavě (jedna vedoucí tam má chalupu na samotě). Pokud by ani tato varianta neuspěla, tak bychom hledali jiné vhodnější tábořiště, ale mohlo by se stát, že by se navýšila cena tábora o nájemné. (změnu tábořiště zatím ale považujeme za nepravděpodobnou).


S největší pravděpodobností ale bude vytvořen nový dokument bezinfekčnosti a bude možná omezená účast rizikových skupin (nebo doporučená). O něčem takovém bychom vás ale určitě ještě informovali.


Protože se teď nescházíme se skautkami face-to-face a nemůžeme si tedy touto cestou převzít přihlášky, tak bychom vás chtěli požádat o naskenovanou přihlášku do konce května na email wendy@skaut.cz a v papírové podobě odevzdanou až si 28. června přijedete pro bednu. (Budeme rozdávat bedny společně se Stopaři. Kdyby se ukázalo, že by to bylo příliš lidí na jednom místě, tak se termín změní a budeme vás o tom informovat).


Poslední změna se týká nabízeného přespání z 31.7. na 1.8. pro rodiny. Tuto nabídku bychom zatím nechtěli rušit, ale chtěli bychom poprosit o informaci o tom, zda byste o to stáli. Pokud by se ukázalo, že by nás tam bylo hodně a stále by platila nějaká výrazná omezení, tak bychom to zkusili vymyslet nějak jinak.


Pokud na nás máte jakoukoliv otázku, nebo by byl s něčím problém (např. i s finanční stránkou věci), tak nás určitě kontaktujte.


Za vedení Kvítek

– Tereza „Wendy“ Hardtová (preferuji email wendy@skaut.cz, ale můžete využít i mé číslo 776 789 266)

?>