Registrace

Prosíme o zaplacení registrace na nový rok 2017. V ceně je registrace 730 Kč + oddílový poplatek 70 Kč.  Zaplatíte tedy:

 

částku 800 Kč – základní cena

nebo 600 Kč – platí pro druhé a další členy rodiny registrující se ve středisku

 

Platbu je potřeba zaslat do 15. 1. 2017 na účet 2801050859/2010. VS – rodné číslo dítěte. SS – 2017.

 

Část střediskem stanoveného poplatku se odevzdává vyšším organizačním jednotkám Junáka, z kterých se financují časopisy, které dětem chodí domů, pojištění všech členů Junáka na skautských akcích a členské karty Junáka EYCA. Zbytek peněz zůstává na středisku a financuje se z nich chod kluboven a základen včetně jejich vybavení (Bára, Dřevomorka, Střela a Puchverk), které během roku při své činnosti využíváme. Oddílové peníze pak během roku používáme na obnovu a doplnění drobného vybavení, které jednotlivé oddíly používají a dostávají během schůzek a výprav – výtvarné potřeby, šátky atp.