Úvod

Vůdkyně střediska: Mgr. Magdalena Šatavová

Zástupce vůdkyně střediska: David Heralecký

Hospodářka střediska: Jana Neumannová

Tajemník střediska: Jindřiška Šatavová

Správci materiálu: Ing. Ladislav Berit, David Heralecký

Výchovná zpravodajka: Bc. Blanka Dymáčková

 

 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODDÍLŮ:

 

6. skautský oddíl BENJAMÍNCI (kluci a holky 3,5 – 6 let)

Vůdkyně -  Blanka Dymáčková: tel.737634085

 

3. roj světlušek WALIČA TEČA (holky 7 – 10 let)

vůdkyně: Lída Tůmová (Krtek) tel.728858751

Email: lida-krtek@seznam.cz

V Junáku od roku 1994, vůdcovská zkouška

zástupci:

Ing. Olga Měkotová

V Junáku od roku 2014

Marta Svobodová (Růžovka) - oddílová rádkyně

V Junáku od roku 2006,

Klára Kryštofová (Hermiona) - zástupce oddílové rádkyně

V Junáku od roku 2004, 

Schůzky:  PONDĚLÍ 16.30 – 18.30 ve skautském domě Bára

 

 5. oddíl skautek KVÍTKA (holky 11 – 15 let)

vůdkyně: 

Marie Vrbiniaková (Bambi), tel.776344643

Email.:  marie@fraiteur.net

Skautský slib 1990. V oddíle Kvítek od září 2014.

Bc. Silvia Hardtová (Sára), tel.776561411                                  

Email: silviahardt@seznam.cz

V Junáku od roku 1990, vůdcovská zkouška

Mgr. Alena Fialová PhD. (Čipy) 

Email: fialova@ucl.cas.cz

V Junáku od roku 1990.

Schůzky družin skautek:       

Bludičky

Divoženky 

Rusalky 

 

1. smečka vlčat STOPAŘI (kluci 7-10 let) + družina skautů  (kluci 11-15 let)

vůdce: David Heralecký (Dave) tel.: 606 964 281                                                                 

Email: dave@skaut.cz

V Junáku od roku  2003 , vůdcovská zkouška 2010

zástupci:

Lukáš Svoboda (Neťák) tel.: 774 277 585

Email: net@strelka.cz

V Junáku od roku 2011,

oddílový rádce: 

Doubravka Klementová (Douba)

V Junáku od roku 2003, vůdcovská zkouška – v procesu :)
Schůzky vlčat: pondělí 16.30 – 18. 30
Schůzky družiny skautů: středa 17.30 – 19.00

 

ROVERSKÝ KMEN (kluci a holky od 15-26 let)

vůdce: Dominik Bláha (Nik) tel.: 606 352 879                                                   

Email:  nik@skaut.cz

V Junáku od roku 2005, vůdcovská zkouška 2012

 

158