Úvod

 

Vůdkyně střediska: Mgr. Magdalena Šatavová

Zástupce vůdkyně střediska: David Heralecký

Hospodářka střediska: Jana Neumannová

Tajemník střediska: Jindřiška Šatavová

Správci materiálu: Ing. Ladislav Berit, David Heralecký

Výchovná zpravodajka: Bc. Blanka Dymáčková

 

 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODDÍLŮ:

 

6. skautský oddíl BENJAMÍNCI (kluci a holky 3,5 – 6 let)

Schůzky: každé úterý – 1. skupina 15:30-16:30, 2.skupina 16:30-17:30

Vůdkyně: Blanka Dymáčková, tel.737634085

V Junáku od roku 1991, vůdcovská zkouška

Zástupce: Marie Vrbiniaková (Bambi), tel. 776344643

V Junáku od roku 1990.

Oddíloví rádci: 

Kryštof Horák – 1. skupina

Alena Knotová (Ála) – 2. skupina

 

3. roj světlušek WALIČA TEČA (holky 7 – 10 let)

Vůdkyně: Lída Tůmová (Krtek), tel. 728858751

Email: lida-krtek@seznam.cz

V Junáku od roku 1994, vůdcovská zkouška

zástupci:

Ing. Olga Měkotová, tel. 737387122

Email: Olga.Mekotova@seznam.cz

V Junáku od roku 2014

Marta Svobodová (Růžovka) - oddílová rádkyně

V Junáku od roku 2006,

Klára Kryštofová (Hermiona) - zástupce oddílové rádkyně

V Junáku od roku 2004, 

Schůzky:  PONDĚLÍ 16.30 – 18.30 ve skautském domě Bára

 

 5. oddíl skautek KVÍTKA (holky 11 – 15 let)

Vůdkyně: Bc. Silvia Hardtová (Sára), tel.776561411                                  

Email: silviahardt@seznam.cz

V Junáku od roku 1990, vůdcovská zkouška 1995

Zástupci:

Mgr. Alena Fialová PhD. (Čipy) 

Email: fialova@ucl.cas.cz

V Junáku od roku 1990.

Oddílové rádkyně – Wiky – Viktorie Malcová, Wendy – Tereza Hardtová, Mája – Marie Měkotová, Zmrzka – Adriana Majerová

Schůzky družin skautek:       

Bludičky  pondělí 16.30 – 18.30 (rádkyně              )

Divoženky pondělí 16.30 – 18.30 (rádkyně Elín, podrádkyně Majda)

 

1. smečka vlčat STOPAŘI (kluci 7-10 let)

Vůdkyně: Doubravka Klementová (Douba)

Email: doubravka.klementova@gmail.com

V Junáku od roku 2003, vůdcovská zkouška 2016

Lukáš Svoboda (Neťák)

Email: net@strelka.cz

V Junáku od roku 2011,

Schůzky vlčat: pondělí 16.30 – 18. 30

 

1. oddíl Skautů STOPAŘI (kluci 11-15 let)

Vůdce: David Heralecký (Dave) tel.: 606 964 281

Email: dave@skaut.cz

V Junáku od roku  2003 , vůdcovská zkouška 2010

Schůzky družiny skautů: středa 17.30 – 19.00

 

ROVERSKÝ KMEN (kluci a holky od 15-26 let)

vůdce: Dominik Bláha (Nik) tel.: 606 352 879                                                   

Email:  nik@skaut.cz

V Junáku od roku 2005, vůdcovská zkouška 2012

 

158